Guldpriserna

Världsmarknadspriset för guld har sällan varit så högt som det är idag. Man får flera hundra för bara ett enda gram rent guld. Guld i sin renaste form brukar kallas 24 karat, det är då så rent det kan vara. Oftast är det bara guldtackor som är i så hög karat. Smycken och guldpengar är ofta i en lägre karathalt (eller finhalt som det också kallas) då de annars skulle bli alldeles för mjuka och ömtåliga.

Man kan investera i guld, både sälja och köpa om man tror att detta är en säkrare eller stabilare investering än i valutor och aktier. Guld kommer alltid att ha ett högt värde då det finns en hög efterfrågan och ganska liten tillgång men trots detta kan priserna fluktuera.

När man räknar ut guldpriset utgår man ofta från London Gold PM Fix vilket är priset i dollar för en troy ounce (lite drygt 30 gram). Därefter får man göra om räkningen från dollar till svenska kronor så det är även den relationen dollar <-> svenska kronan som avgör guldpriset.

Köp & sälj guld

Att investera i guld är inte alltid ett bra val, du bör vara insatt i guldmarknaden och veta hur länge du vill investera. I dagsläget är guldpriset historiskt högt och det finns alltid en risk att guldpriset kommer att sjunka.

Artiklar